Alo 181
Alo 181

Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Mevzuat Altyapısı Hazırlandı

23 Mart 2015

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması için mevzuat altyapısı hazırlandı.

 

Ülke olarak Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ile ilgili olarak ilk kez 2003 yılında e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı kapsamında başlatılan çalışmalar, 2011 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kurulan Coğrafi Bilgi Sistemi Genel Müdürlüğünün kurulması ile hız kazandı. Coğrafi Bilgi Sistemi Genel Müdürlüğü, Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması için gerekli veri standardizasyonu ve teknik altyapının tesis edilmesi çalışmalarını Avrupa Coğrafi Veri Altyapısı Direktifine uygun olarak sürdürmekte.

 

Bunun yanında coğrafi veri üretim süreçlerinin kurumlar arası uyumla ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için 20.03.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik" ile gerekli mevzuat altyapısını hazırladı.

 

Çıkarılan yönetmelik hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce: “Yönetmelik coğrafi verilere, veri setlerine ve veri servislerine erişimi ve paylaşımı kolaylaştırmak amacıyla ulusal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, bilgi teknolojilerinden istifade edilmesi ve süreç, koordinasyon ve takip mekanizmalarının işletilmesi için gerekli düzenlemelerin ve planlamanın yapılması ve bunların icra edilmesini sağlamak üzere usul ve esasları belirliyor” dedi.

 

Coğrafi verilerin kurumlar arasında eşgüdüm ile üretilmesini sağlamak ve bu konuda gerekli politikaları oluşturmak için müsteşarlar düzeyinde bir Koordinasyon Kurulu teşkil edildiğini ifade eden Bakan Güllüce: “Coğrafi verilerin standart içerik ve formatta hazırlanmasını sağlamak için ise uygulama takvimi belirlendi” dedi.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır