Alo 181
Alo 181
Tabiat Varlıkları

SORU  : Özel Çevre Koruma Bölgelerinde ve Doğal Sit alanlarında izinsiz doğal malzeme (kum, çakıl, taş vb.) alımı ve deşarjı durumunda yapılacak işlemler nelerdir?

CEVAP  : Bağlı bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve Jandarma’ya ihbarda bulunulur.

 

SORU  : Özel Çevre Koruma Bölgelerinde ve Doğal Sit alanlarındaki kıyı alanlarında izinsiz dolgu yapılması durumunda yapılacak işlemler nelerdir?

CEVAP  : Bağlı bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve Jandarma’ya ihbarda bulunulur.

 

SORU  : Özel Çevre Koruma Bölgelerinde ve Doğal Sit alanlarındaki izinsiz ağaç kesimi durumunda yapılacak işlemler nelerdir?

CEVAP  : Bağlı bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ihbarda bulunulur.

 

SORU  : Özel çevre koruma bölgelerinde ve Doğal Sit alanlarındaki izinsiz tarım alanı açılması durumunda ne yapılmalıdır?

CEVAP  : Bağlı bulunduğu ilin Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğüne ihbarda bulunulur.

 

SORU  : Özel Çevre Koruma Bölgelerinde ve Doğal Sit alanlarındaki ÇED sürecine ilişkin görüş talepleri nasıl değerlendirilmektedir?

CEVAP  : Bakanlık Çevresel Etki Değerlendirme ve İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü vasıtasıyla Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğüne gelen ÇED başvuruları, faaliyet alanının bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, sit alanında olması durumunda ise yine bağlı bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü vasıtasıyla faaliyet alanının bağlı bulunduğu ille ilgili olan Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna yönlendirilmektedir.