Alo 181
Alo 181
Çevre Yönetimi

SORU : Nasıl Geri Dönüş Yapılır?

CEVAP : Her birey ihtiyaçlarını karşılamak üzere her gün birçok farklı ürün satın alır. Alınan bu ürünler çoğu zaman, daha sağlıklı ve korunaklı muhafaza edilmek üzere ambalajlanmaktadır. ambalaj atıklarını, diğer atıklardan ayrı şekilde biriktirmek sureti ile tekrar geri dönüşüme sevk edilebiliriz. satın aldığımız ürünlerin ambalajlarını evlerimizde ayrı birer torbada biriktirerek, ilk adımı atmış oluruz. biriktirdiğimiz ambalaj atıklarını, evimize en yakın ambalaj atığı konteynerine atarak geri dönüşümü başlatırız. eğer oturduğunuz belediye sınırları içerisinde ambalaj atığı konteyneri yoksa belediyenize bu konuda başvurmalısınız.


SORU : Satın Aldığım Isınma Amaçlı Kömürlerin Bakanlıkça Belirlenen Limitleri Sağlayıp Sağlamadığını Nasıl Öğrenebilirim?

CEVAP : Isınma amaçlı kullanılan katı yakıtların ilgili mevzuat çerçevesinde torbalanarak satışa sunulması gerekmektedir. Torba üzerinde ithal kömürlerde kontrol belgesi numarası, yerli kömürlerde uygunluk izin belgesi numarası bilgileri ile Bakanlığımız limit değerleri yer almaktadır. Gerekli görülmesi durumunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapılarak yakıttan alınacak numuneler Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlara analiz ettirilebilir.


SORU : Gemilerden Kaynaklanan Bir Kirlilik Görüldüğünde Nerelere İhbar Edilmelidir?

CEVAP : Gemilerden Kaynaklanan Bir Kirlilik görüldüğünde;

- Bağlı bulunulan yerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne,

- Alo 158 Sahil Güvenlik hattına,

- Bağlı bulunulan yerin Liman Başkanlığına,

İhbarda bulunabilirler.

 

SORU : İklim değişikliğine uyum için uzun vadeli alınması gereken önlemler nelerdir?

CEVAP : Su şebekelerinin iyileştirilmesi, kuraklığa ve yüksek sıcaklığa toleranslı ürün üretimi, bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması

 

SORU  : Atıksularda renk giderilmesi ile ilgili bir çalışmanız var mıdır?

CEVAP : 2010 yılında “Boyarmadde İçeren Atıksular İçin Deşarj Renk Standartının Belirlenmesi ve Arıtım Teknolojilerinin Araştırılması” konulu bir TÜBİTAK-KAMAG Projesi başlatılmıştır. Proje çıktılarından faydalanılması suretiyle, 24.04.2011 tarihinde Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğindeki deşarj standartları arasına Renk Parametresi eklenmiştir. İşletmelere renk parametresine uyum için 1 yıl süre verilmiş olup; uygulama 24.04.2012 tarihinde başlamıştır.