Alo 181
Alo 181
Çevre Etki Değerlendirme

SORU : Bir tesis çevre izinlerine tabii değil. Fakat çevre denetim yönetmeliğinin 5. maddesine göre çevre denetimi yönetmeliğine tabii. Çevre danışmanlık hizmeti alması gerekir mi? Yani bir tesisin çevre danışmanlık hizmeti alması için mutlaka çevre iznine tabii mi olması gerekir?

CEVAP : Öncelikle tesisin kapsam dışı olduğunu belgeye bağlaması gerekiyor. Bu durum İl çevre müdürlüğüne müracaat edilerek resmi bir yazı ile belgelendirilmelidir. Ancak çevre yönetimi konusunda yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin (atık yönetimi, emisyon ölçümü vb.) mutlaka yerine getirilmesi gereklidir. Bir firmanın çevre izni kapsam dışı olması diğer yükümlülüklerini yerine getirmeyeceği anlamına gelmeyecektir.

 

SORU : Firma olarak çevre iznimizi aldık. Emisyon ölçümlerimizin süresi doldu ve tekrar yaptırdık. Çevre iznini aldıktan sonra emisyon ölçümümüzü yaptırdığımız için emisyon raporunun bir nüshasını çevre il müdürlüğüne mi göndermemiz gerekiyor. Teyit ölçümlerin yapıldığını gösterebilmek için.

 CEVAP  : Teyit ölçüm raporunuzu bir dilekçe ekinde bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne göndermeniz gerekmektedir.

 

SORU : Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer almayan tesis/faaliyetlerin çevre görevlisi bulundurma veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti alma mecburiyeti var mıdır?

CEVAP  : Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer almayan tesis/faaliyetlerin çevre görevlisi bulundurma veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti alma mecburiyeti yoktur. Ancak bu faaliyetler 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklere uygun hareket etmek zorundadırlar.

 

SORU  : Çevre Görevlisi sınav soruları ve ders notlarına nasıl ulaşabilirim?

CEVAP  : Çevre Görevlisi Sınavı ile ilgili Bakanlığımız tarafından daha önce yapılan eğitimin ders notları ve sınav sorularına www.izindenetim.cevreorman.gov.tr adresi çevre görevlisi butonundan ulaşabilirsiniz.

 

SORU  : E imza ya da mobil imzayı nasıl temin edebilirim? 

CEVAP  : Mobil İmzayı Avea ,Türkcell gibi GSM firmalarından temin edebilirsiniz.  Elektronik İmzayı ise Google dan arayarak elektronik imza veren şirketlere ulaşabilirsiniz.