Alo 181
Alo 181
Tapu ve Kadastro

 Soru: Osmanlı tapularının iadesi hakkında bilgi edinebilir miyim?


Cevap:
Arazilerin kadastroları yapılıp askıya çıktıktan sonra 10 yıl içerisinde hak sahipleri dava açıp tapularını veya parasını değeri üzerinden geri alabilir. Ancak arsa üzerinde herhangi bir yapılaşma varsa bu yapıların yıkılması yerine o arsanın değeri üzerinden hak sahiplerine parası verilecek.

 

Soru: Köyden kadastro geçmesi neticesinde araziler vatandaşlar üzerine tapu edilmiş.Tapu numaraları var. Köydeki bu arazisinin haritasını tapudan alması mümkün müdür?


Cevap: Konu ile ilgili olarak Kimlik belgeniz ile birlikte Tapu Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirsiniz.

 

Soru: Eski tapu senetlerimi kaybettim. Sahibi olduğum yerler adıma tespit görür mü?

Cevap: Kadastro çalışmalarına başlanmadan önce çalışma yapılacak köy veya mahalleye ait eski tapu kayıtları, vergi tahrir kayıtları ve son dönem emlak beyanları ile 31 aralık 1981 ve öncesine ait vergi beyanname örnekleri kadastro müdürlükleri tarafından ilgili kurumlardan alınarak kadastro ekibine teslim edildiğinden eski tapu kaydı veya vergi kaydı olan taşınmazların maliklerinden bu belgelerin mutlaka ibraz edilmesi istenmez. Ancak ilgililerin hak kaybına neden olmamaları için ellerindeki tüm evrakı müspiteleri kadastro ekibine alındı belgesi karşılığında veya bir dilekçe ile müdürlük vasıtasıyla ibraz etmeleri kendi yararlarına olacaktır.

 


Soru: Kadastro ne demektir?


Cevap:
Kadastro; taşınmazların sınırlarını ve maliklerini belirleyip tapu siciline kayıt çalışmalarıdır. Bir başka deyişle kadastro, tüm ülke sınırları içerisindeki taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyerek hukuki durumlarını tespit etmek ve işlemlerin kesinleşmesi sonucunda Türk Medeni Yasasınca öngörülen tapu siciline tescil ederek hak sahiplerine tapu belgelerini verme işleminin bütünüdür.