Alo 181
Alo 181

SİT ALANLARI YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMASI

30 Eylül 2013
SİT ALANLARI YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMASI
Genel Müdürlüğümüzce, Doğal Sit Alanlarının mevcut durumunun belirlenmesi amacıyla, doğal sit alanlarına ilişkin hâlihazırda bulunan veriler incelenip değerlendirilmiş, pilot olarak seçilen 6 il (Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce) kapsamında doğal sit sınırları mevcut dosyalar üzerinden belirlenerek veri tabanına aktarılmış, Bakanlık bünyesinde doğal sit alanlarına ilişkin Sit Alanları Yönetim Sistemi(SAYS) geliştirilmiş, sistem içerisinde dosyalar arşivlenerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve ilgili birimler arasında web servisler aracılığıyla paylaşımı sağlanmıştır. 2013 yılında ise, 81 il kapsamında, doğal sit sınırlarının dosyalarından belirlenerek mevcut coğrafi bilgi sistemi uygulaması ile veri tabanına aktarılması ve doğal sit sınırlarına ilişkin veri tabanının güncellenmesi işleri Aralık Ayı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
 
Sit Alanları Yönetim Sistemi (SAYS) sayesinde; harita veya dosya bilgilerine göre uygun görülen sit alanları geometrileri ve Komisyon Kararları, Mahkeme Kararları, Karara esas rapor vb. sözel bilgileri SAYS veri tabanına aktarılmaktadır. Dosyalar bazında yapılacak/yaptırılacak taramaların dosya olarak sunucuya aktarılması ve ilgili belgelerin sayısal kopyalarına erişim sağlanmaktadır. Sözel ve harita üzerinde sorgulamalar yapılabilmekte, sınır değişiklikleri ve derece değişiklikleri sit alanı bazında takip edilebilmektedir. Değişikliklere ilişkin karar metni ve evrakı görüntülenerek, sınır değişikliğinde eski sınırlar harita (grafik veri) ve karar olarak görüntülenebilmektedir. Sit alanı ile ilgili, geçmiş evraklarına-kararlarına ve grafik verisine erişilebilmektedir.
 
Bu kapsamda Sit Alanları Yönetim Sistemi Uygulamasının Genel Müdürlüğümüz ve İl Müdürlüklerimizce aktif olarak kullanılmasını başlatmak amacı ile 2013 yılı Nisan ayı içerisinde “Doğal Sit Alanları Yönetim Sistemi Uygulaması” kullanıcı eğitimleri verilmiş olup, Ülke genelinde teşkil edilmiş 29 adet Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyon Kararlarının sisteme girilmesini sağlamak üzere komisyon sekretaryasını yürüten 21 Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü personeli görevlendirilmiş ve İl Müdürlüklerince komisyon toplantıları sonrasında Mayıs 2013 itibariyle tüm komisyon kararları sisteme girilmeye başlanmıştır.
 
Bakanlığımızca, Sit Alanları Yönetim Sistemi (SAYS) kapsamında, tüm Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez ve Bölge Komisyon üyelerine, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Personeline ve ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeline kullanıcı adı ve şifre tanımlanmış olup, uygulamaya Bakanlık iç ağı üzerinden http://172.19.100.29:8081/says adresini yazarak, dış ağlardan ise http://tabiatcbs2.csb.gov.tr:8081/says/ adresinden erişilmektedir.
 
Özellikle Komisyon üyelerimizin, merkez ve bölge komisyon kararları ile doğal sit alanlarına ait bilgilerine erişimleri düzenlenmiştir. Tüm üyelerimizin SAYS sistemini kullanmak üzere şifre ve kullanıcı adlarını ilgili Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünden öğrenebilecekleri gibi, Genel Müdürlüğümüz CBS ve Envanter Şube Müdürlüğü’nden de destek alınabilir.
 
İLETİŞİM VE İRTİBAT:
 
CBS ve Envanter Şube Müdürlüğü
0.312.222 12 34 / 322-315-316
dilek.tezel@csb.gov.tr
imren.yenipinar@csb.gov.tr
ibrahimozdemir@csb.gov.tr
sevda.celebi@csb.gov.tr


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır