Alo 181
Alo 181

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK EĞİTİM VE SINAV İLANI

22 Ağustos 2014

 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinde yer alan; “Üniversiteler hariç olmak üzere, lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarda riskli yapı tespit raporunun hazırlanmasında görev alacak mühendislerin, ilgili meslek odalarına üyeliklerinin devam ediyor olması, mesleklerinde fiilen en az beş yıl çalışmış olmaları, Bakanlıkça veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek eğitim programlarına katılmaları, eğitim sonunda yapılacak yazılı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alarak katılım belgesi almış olmaları ve bu hususları belgelendirmeleri gerekir.

Lisanslı kurum ve kuruluşlarda riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerin katılacağı eğitim ve sınav Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. Eğitim programlarına katılıp katılım belgesi almayan mühendisler riskli yapı tespitinde görev alamaz.” ve geçici 3 üncü maddesinde yer alan; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlarda riskli yapı tespitinde görev almak üzere katılım belgesi alan mühendislerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde düzenlenecek yazılı sınava katılarak yüz üzerinden en az yetmiş puan almaları zorunludur.

Aksi takdirde bu mühendisler altı ayın sonunda riskli yapı tespitinde görev alamazlar…” hükümlerine göre, hali hazırda lisanslandırılmış veya lisanslandırılacak olan kurum ve kuruluşlar adına riskli yapı tespit raporu hazırlanmasında görev alacak inşaat mühendisleri için “Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar” konulu eğitim ve sınav düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için: www.tucev.orgFacebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır