Alo 181
Alo 181

KATI YAKIT UYGUNLUK BELGELERİNE İLİŞKİN DUYURU

08 Ocak 2014
KATI YAKIT UYGUNLUK BELGELERİNE İLİŞKİN DUYURU

Katı yakıtların ithalatına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütüldüğü “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği-2014/7” 31.12.2013 tarih ve 28868 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

Söz konusu Tebliğle, 2013 yılında katı yakıt ithalatına yönelik Bakanlığımızca yürütülen Kontrol Belgesi uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır. Bununla birlikte Bakanlığımızca düzenlenen “katı yakıt ithalatçı kayıt belgesi” ile İl Müdürlüklerimizce düzenlenen “uygunluk belgesi” uygulamalarına devam edilecektir.

 

 

2014/7 sayılı Tebliğ, uygulamaya yönelik hususları ayrıntılı bir biçimde hükme bağlamış olup, katı yakıt ithalatı için İl Müdürlüklerine yapılacak uygunluk belgesi müracaatlarında, söz konusu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen belgeler ile UYGUNLUK BELGESİ ÜCRETİNİN talep edilmesi gerekmektedir.

Uygunluk Belgesi ücretlerine ilişkin güncel fiyat listesi kısa bir süre sonra Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce yayımlandıktan sonra Bakanlığımız web sayfasında duyurulacaktır.

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır