Alo 181
Alo 181

İztuzu Plajı'na Yönelik Çalışmalar

04 Ocak 2015
İztuzu Plajı'na Yönelik Çalışmalar

2886 sayılı Kanun ve 644 sayılı KHK ile Doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin kiralama ve tahsis işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) yürütülüyor.

Bakanlık (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) sorumluluğunda bulunan Tabiat Varlıkları, Doğal Sit Alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki günübirlik kullanım alanlarında:

Alan kullanımından doğan habitat bozulmalarının rehabilite edilebilmesi, atıksu ve katı atıkların günlük bertaraf edilmesinde sorun yaşanmaması,

Kaçak ve izinsiz kullanımların engellenmesi,

Alan kontrol mekanizmasının kolay tesis edilip, etkin biçimde çalıştırılması,

Alan yönetim kararlarının derhal uygulanabilmesi,

Alanlarda daha sıhhi şartlarda hizmet verilmesi hususunda fayda sağlanması,

Alanda yapılacak bilimsel çalışma ve izleme çalışmaları ile eğitim ve farkındalık oluşturma çalışmaları için görev alan teknik personele lojistik hizmet ve her türlü desteğin sağlanması amacıyla iş ve işlemler yürütülüyor.

Ülkemiz Akdeniz sahillerinde yer alan en önemli 17 deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından birisi. Bahse konu olan Muğla ili sınırları içerisinde bulunan İztuzu Plajı alanında Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi yer almakta olup, alanda üreme periyodu içerisinde (Mayıs-Ekim) yapılan koruma ve izleme projelerine Bakanlık (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) tarafından destek sağlanıyor. Bu projelere son 5 yıl içerisinde yaklaşık 200.000TL ödenek aktarıldı ve aktarılmaya devam edilecek.

Diğer taraftan; İztuzu kumsalında rehabilitasyon, koruma ve izleme projelerinin dışında bilim adamları eşliğinde sürekli olarak eğitim ve farkındalık oluşturma çalışmaları da yürütülüyor.

Bu çerçevede; Muğla ili sınırları içerisinde bulunan İztuzu plajı 1990 yılından bu güne kadar koruma-kullanma esasları kapsamında kiralanıyor. Söz konusu kiralanan alan kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alan olup hiçbir şekilde imara açılmıyor. Günübirlik ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere sadece sunulan hizmetlere (otopark, şemsiye, şezlong, büfe gibi) karşılık ücret talep edilmekte olup, bunun dışındaki alan kullanımı ve alana girişlerden ücret talep edilmiyor. Yani İztuzu plajı halkımızın kullanımına bugüne kadar açık olduğu gibi bundan sonrada açık olacak.

29.12.2014 tarihinde 2014/1251 esası ile Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından İztuzu kumsalında bulunan günübirlik alanın tahliyesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı kalktı. Mahkeme kararı doğrultusunda alan teslim alınmış olup, alanla ilgili her türlü tasarruf Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (TVKGM) ait bulunuyor.

Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı daha yaşanabilir bir çevre anlayışıyla doğal hayatın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bu alanlardan elde ettiği gelirleri tekrar bu alanların korunması, iyileştirilmesi ve etkin yönetilmesi için harcıyor.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır