Alo 181
Alo 181

İNŞAAT MÜHENDİSLERİNE YÖNELİK EĞİTİM

17 Ocak 2014

Lisanslandırılmış olan kurum ve kuruluşlarda katılım belgesi almamış olan mühendisler ile yeni lisans başvurusu yapacak kurum ve kuruluşlarda görev alacak inşaat mühendislerine yönelik eğitim

 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, riskli yapı tespiti yapmak üzere lisanslandırılmak için Bakanlığımıza başvuruda bulunmuş olan kurum veya kuruluşlara lisans verilebilmesi için Uygulama Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin değişik 2 nci fıkrasında yer alan “Riskli yapı tespit raporunun hazırlanmasında görev alacak mühendislerin, ilgili meslek odalarına üyeliklerinin devam ediyor olması, mesleklerinde fiilen en az beş yıl çalışmış olmaları, Bakanlıkça açılan eğitim programlarına katılarak en az bir katılım belgesi almış olmaları ve bu hususları belgelendirmeleri gerekir…” hükmüne göre, bu kurum veya kuruluşlar adına riskli yapı tespit raporunu imzalayacak mühendislerin Bakanlıkça açılan eğitim programına katılarak en az bir katılım belgesi alma zorunluluğu bulunmakta olup, açılacak eğitime katılım sağlanmadığı takdirde bu kurum veya kuruluşlara lisans belgesi verilmeyecektir.

 

Belirtilen sebeplerle, lisanslandırılmış olan kurum ve kuruluşlarda katılım belgesi almamış olan mühendisler ile yeni lisans başvurusu yapacak kurum ve kuruluşlarda görev alacak inşaat mühendislerine yönelik olarak Bakanlığımızca 08/02/2014 tarihinde ayrıntıları www.tucev.org web sayfasında belirtilen bir eğitim programı düzenlenecektir.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır