Alo 181
Alo 181

Geçici Faaliyet Belgesi ve Çevre İzni

01 Ekim 2013
Geçici Faaliyet Belgesi ve Çevre İzni

Bakanlığımız tarafından, Çevre İzni olmadan faaliyet gösteren mevcut işletmelere izin işlemlerini tamamlamak üzere 31.12.2013 tarihine kadar süre verilmiştir. Bu tarihe kadar başvuruda bulunan işletmelere idari yaptırım kararı uygulanmayacak olup, bu tarihten sonra izni olmadan çalıştığı tespit edilen işletmelere para cezası ve faaliyet durdurmaları içeren idari yaptırım kararları uygulanacağı tüm Valiliklere bildirilmiştir. 

Çevre Kanuna istinaden 29.04.2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01/04/2010 tarihinde yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin çevre izin ve lisansı almaları zorunludur. Çevre İzin ve Lisansı olmadan faaliyet gösteren işletmelere Çevre Kanununun 20. Maddesi gereği idari para cezaları uygulanmaktadır.

Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzni bulunmayan işletmelerin çevre mevzuatına uygun tedbirleri alarak faaliyetlerine devam etmelerinin sağlanması amacıyla 31.12.2013 tarihine kadar Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunda bulunan ve çevre mevzuatında yer alan diğer hususlara uygun çalışan işletmelere, idari para cezası uygulanmayacaktır. Ancak bu tarihten sonra izni olmadan çalıştığı tespit edilen işletmelere Çevre Kanunun 20. Maddesi gereği 1.693.300 TL'ye varan idari para cezaları ve faaliyet durdurmaları da kapsayan idari yaptırım kararları uygulanacaktır.

Çevre izin ve lisans belgesi başvuruları; Yönetmeliğin Ek-1listesinde belirlenen işletmeler için Bakanlık; Ek- 2 listesinde belirlenen işletmeler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından değerlendirilmektedir. İzin Lisans işlemleri ve süreci ile ilgili gerekli olan bilgi, belge içeriklerine ilişkin güncel formatlar (http://www.csb.gov.tr/gm/ced/) web adresinde "İzin Lisans İşlemleri" başlığı altında yayınlanmaktadır. Kamuoyuna duyurulur.

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır