Alo 181
Alo 181

Denetçilerin Ve Yapı Denetim Kuruluşlarının Dikkatine!

09 Nisan 2014
Denetçilerin Ve Yapı Denetim Kuruluşlarının Dikkatine!
1-      Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 8. Maddesi kapsamında 05/02/2008 tarihinden önce düzenlenmiş denetçi belgeleri vize tarihine kadar geçerli olduğundan, bu belgeler Genel Müdürlüğümüzce(Yapı Denetim Dairesi Başkanlığı) yeniden düzenlenmedikçe vize işlemleri yapılmayacaktır,
 
2-      Yapı denetim kuruluşlarının izin belgelerinin vize işlemi sırasında; ilgili kuruluşun sunduğu evraklardaki adres, unvan, hissedarlar veya hisse oranları gibi bilgilerin yapı denetim sistemindeki kayıtlarından farklı olması halinde vize işlemi sonuçlandırılmadan, ilgili kuruluşların Yapı denetim Uygulama Yönetmeliğinin 10. Maddesinin ikinci fıkrası ile 12. maddesinin yedinci fıkrası kapsamında, Genel Müdürlüğümüze(Yapı Denetim Dairesi Başkanlığı) müracaat etmeleri, kuruluş bilgilerinde tespit edilen değişikliklerin Genel Müdürlüğümüzce(Yapı Denetim Dairesi Başkanlığı) yapı denetim sisteminde güncellenmesine müteakip, kuruluş denetim izin belgesi vize işlemlerinin 28/05/2013 tarihli ve 4848 sayılı yazı doğrultusunda yapılarak sonuçlandırılacağı önemle DUYURULUR…


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır