Alo 181
Alo 181

Basın Açıklaması

26 Şubat 2015

Bazı basın organlarında; bağ evi adı altında Gökçeada ve Bozcaada’yı imara açan düzenlemenin, revize edilen yeni planda yer almadığı, ancak Bozcaada’nın itiraza konu olan güney kıyılarının yeni planda da turizm alanı ilan edildiği ve bu durumun bölgedeki yapılaşmayla birlikte doğal yapıyı bozacağı, Gökçeada ile ilgili olarak hiçbir itirazın dikkate alınmadan yeni imar düzenlemesi yapıldığı, Gökçeada’nın Arkeolojik Sit Alanı olan İncirlik kıyıları ile Doğal Sit Alanı olan güney sahillerinin neredeyse tamamının turizm alanı olarak imara açıldığı iddia edilmektedir.

 

20.08.2014 tarihinde Bakanlığımızca onaylanan Balıkesir Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na yasal süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda söz konusu plan Bakanlığımızca 16.02.2015 tarihinde itirazlar kapsamında  yeniden düzenlenerek onay yapılmıştır.

 

İtirazlar kapsamında yapılan değerlendirmelerde, Bozcaada İlçesine yönelik olarak; adanın doğal, kültürel ve tarımsal yapısı ile turizm potansiyelleri göz önünde bulundurularak, ilgili Koruma Kurulunca da uygun görülen ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 13.07.1993 tarihinde onaylanan Bozcaada 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile belirlenen turizm alanlarının, planın hedef yılı öngörüleri kapsamında yeterli olacağı değerlendirilmiş ve 1993 yılında onaylanan Nazım İmar Planındaki plan kararlarına ilave turizm ve kentsel alan kullanımı getirilmemiştir.

 

Benzer şekilde Gökçeada İlçesine yönelik olarak, mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 09.07.1996 tarihinde onaylanan Gökçeada 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni İmar Planı Revizyonu ile getirilen ada güneyindeki turizm alanlarının yeterli olacağı öngörülerek ilave bir alan kararı getirilmemiştir. 20.08.2014 tarihinde Bakanlığımızca onaylanan Balıkesir Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda Gökçe adanın güneyinde verilen turizm alan sınırı küçültülerek, 1996 yılında Erdek Kapıdağ yarım adası Çevre Düzeni Planı’nda belirtilen turizm alanları plan kararlarına uyulmuş ve turizm alanları artırılmamıştır. Dolayısıyla Gökçeada’da 16.02.2015 tarihinde itirazlar kapsamında  onaylanan Çevre Düzeni Planı ile turizme açılmış yeni bir alan bulunmamaktadır.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır