Alo 181
Alo 181

YENİ ASKI PLANI

06 Şubat 2014

 Bakanlık Makamının 02.08.2013 tarih ve 12984 sayılı Olur’u ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK hükümleri ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca onaylanan İlimiz Kadıköy İlçesi, Fikirtepe ve Çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süreci içinde yapılan itirazların Bakanlık Makamının 03.12.2013 tarih ve 19285 sayılı Olur’u ile kısmen uygun olduğu tespit edilmiş olup onama sınırı dışında kalan alanlara ilişkin 02.08.2013 tarih ve 12984 sayılı Makam Olur’u ile onaylanan planlar kesinleşmiştir.

       

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 06.02.2014-07.03.2014 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile web sitesinde askıya çıkarılmıştır.

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır