Alo 181
Alo 181

Dünya CBS Günü 2015 "Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile Akıllı Kentlere Doğru" Teması ile Kutlanacak

13 Kasım 2015

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kültürünün farklı kesimlere tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacı ile her yıl Kasım ayının 3. Çarşamba günü, dünya genelinde ve Türkiye’de çeşitli etkinliklerle “Dünya CBS Günü” olarak kutlanıyor.

Ülkemizde de bu yıl “Dünya CBS Günü 2015” 18-19 Kasım tarihlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ev sahipliğinde ilgili tüm kamu kurumlarının ve STK’ların katılımlarıyla, Ankara ATO Congresium Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi’nde “Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile Akıllı Kentlere Doğru” teması ile kutlanacak.

“Dünya CBS Günü” 2015 ile coğrafi bilgi teknolojilerini çok daha efektif kullanımı amaçlanırken, önümüzdeki süreçte kentlerin akıllandırılacağı beklentisinden yola çıkılarak; iki günlük etkinlik boyunca çeşitli teknik-bilimsel oturum, panel ve özel sunumlar ile ülkemizde sağlıklı ve kolay idare edilebilen kentlerin oluşumu hakkında ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlar, üniversite, firma ve sivil toplum kurumlarından gelecek katılımcıların aydınlatılması hedefleniyor.

“TUCBS-Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri” ve “Ulusal Kent Bilgi Sistem Standartları”nın ülkemizde hayata geçirilmesi amacıyla, 20/03/2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerinin tüm paydaşlarca daha iyi anlaşılabilmesi ve uygulamalara aktarılabilmesi de tüm yönleriyle ele alınacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin de katılacağı “Dünya CBS Günü Zirvesi “Ulusal CBS’nin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkındaki Yönetmelik; Akıllı Kentlerin Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Mevcut Durumu; Akıllı Kentler ve Bulut Bilişim Sistemleri; Kentsel Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve Bulut KBS; Şehircilikte Akıllı Altyapıların ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Rolü; Türkiye’ de ve Dünyada CBS Destekli Akıllı Kent Uygulamaları; Mobil CBS Uygulamaları ve Akıllı Kent Örnek Uygulamalar; Açık Veri ve Uygulamaların Geliştirilmesi; Akıllı Kent Teknolojileri ile Şebeke Üretim ve Yönetim İmkanları; Akıllı Altyapılara İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuatlar ve Standartlar; Coğrafi Veri Portalleri ve Birlikte Çalışabilirlik İlkeleri..” vb. konularının yer alacağı oturum ve paneller ile sona erecek.

“Dünya CBS Günü” ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.cbsgunu.org.tr adresinden ulaşılabilinir.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır