Alo 181
Alo 181

CBS Operatörü ve CBS Uzmanı Taslak Ulusal Yeterlilikler Kamuoyu Görüşüne Sunuldu

03 Ağustos 2015

 Dünyada çok yaygın bir kullanım alanına sahip olan coğrafi bilgi sistemleri ülkemizde de kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve özel sektörde olmak üzere farklı meslek disiplinlerinde kullanılmaktadır.

Coğrafi bilgi sistemleri konusunda yapılan çalışmalarda; veri yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf, analitik düşünme, sorun çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış elemanların eksikliği hissedilmektedir. 

Bu amaçla, CBS Operatörü (Seviye 4) ve CBS Uzmanı (Seviye 6) meslek standartları ve yeterliliklerini hazırlamak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Bakanlığımız arasında protokol imzalanmış ve çalışmalar başlatılmıştır.
06.06.2014 tarih ve 29022 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak Ulusal Meslek Standardı olarak yürürlüğe girmiştir. Yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına (CBS Operatörü - Seviye 4 ve CBS Uzmanı – Seviye 6) ilişkin; 30 Aralık 2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğindeki 30 Aralık 2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 12 nci maddesi 1 inci fıkrasında belirtilen şartları taşıyan kurum/kuruluş olarak anılan yönetmelik hükümleri kapsamında yukarıda bahsedilen mesleklere ilişkin yeterliliklerin hazırlanması süreci başlatılmıştır.

Söz konusu yeterliliklere ilişkin katkılar, yeterliliklerinin ve kabul edilebilirliğini artırması açısından önemlidir. Taslak ulusal yeterliliklere (CBS Operatörü Seviye 4ve CBS Uzmanı Seviye 6) ilişkin görüş ve önerilerin, 19.08.2015 tarihine kadar yildiz.iravul@csb.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır