Alo 181
Alo 181

Atıksu Geri Kazanımında Membran Uygulamaları için Konsantre Akım Yönetim Modeli ve Mevzuat Uygulama Metodolojisi Geliştirilmesi Projesi"nin (MEMKON) Açılış Toplantısı gerçekleştirildi.

08 Mayıs 2017

Ülkemiz su kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, atıksuların geri kazanılması sürdürülebilir su yönetimi açısından önemlidir. Bu kapsamda atıksuların geri kazanımının yaygınlaştırılması amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda Gebze Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan proje ekibi ile Gebze Teknik Üniversitesi yürütücülüğünde “Atıksu Geri Kazanımında Membran Uygulamaları için Konsantre Akım Yönetim Modeli ve Mevzuat Uygulama Metodolojisi Geliştirilmesi Projesi”nin (MEMKON) Açılış Toplantısı 09 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da Green Park Hotel’de gerçekleştirildi.

10.03.2017 tarihinde Bakanlığımız ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında imzalanan Protokol ile başlayan “MEMKON Projesi” ile Ülkemizde membran teknolojileri uygulamalarından kaynaklanan konsantre akımların yönetimi konusundaki boşluğun doldurulması, yatırımlara karar verilirken kullanım suyu kalite ihtiyacına bağlı olarak membran seçimi ve konsantre yönetimi açısından bir karar destek mekanizması oluşturulması, teknik ve ekonomik analizlerin yanı sıra oluşturulacak ulusal mevzuat altlığı ile hem atıksu geri kazanımının desteklenmesi hem de yapılacak yatırımların mevzuatla uyumunun sağlanması amaçlanmaktadır.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür Yardımcısı Sayın Recep AKDENİZ ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başlayan toplantıya kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra farklı üniversitelerden akademisyenler ve ilgili sanayi sektörü temsilcilerinden oluşan geniş bir yelpazede katılım sağlandı.

Bakanlığımız adına Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Recep AKDENİZ açılış konuşmasında, ülkemizin su zengini olmadığını, kısıtlı olan su kaynaklarımızın akılcı yönetiminin gerektiğini ve atıksu geri kazanımının önemini vurguladı. Hitabında atıksu geri kazanımını sınırlayan faktörlerden biri olan membran konsantre akımlarının yönetiminin dünyada ve ülkemizde öneminin giderek arttığı, bu bağlamda başlatılan proje ile çevre dostu, sürdürülebilir, teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir ve geri kazanım tabanlı yeni konsantre yönetim stratejilerinin geliştirilmesinin Bakanlığımızca hedeflendiğini ifade etti.

Gebze Teknik Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN açılış konuşmasında, Gebze Teknik Üniversitesinin bilim ve teknoloji alanlarında önemli projelere imza attığını, bu proje ile de atıksu geri kazanımında özel sektör, kamu ve tüm faydalanıcılar için önemli bir katkı sunulacağını ifade etti.

Açılış konuşmalarını müteakip, Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Sayın Prof. Dr. Bülent KESKİNLER tarafından “Endüstriyel Atıksuların Yeniden Kullanımı ve Ülkemiz Özelinde Değerlendirme” konulu sunum; Süleyman Demirel Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Sayın Prof. Dr. Mehmet KİTİŞ tarafından ise MEMKON projesinin kapsamı ve içeriği hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır