Şehircilik Şurası Çalışmaları Başladı
28 Aralık 2016

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’deki kurumsal örgütlenme ve yapılanma, mevzuatta yapılan yeni düzenlemeler, şehirleşme gündeminde yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeler ve belediyelerin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi kapsamında Şehircilik Şurası düzenlemeye hazırlanıyor.

 Bu çerçevede;

Bakanlığımızca "Şehircilikte Yeni Vizyon" teması ile düzenlenecek olan Şehircilik Şûrası'nın amacı; Türkiye'nin şehirleşme vizyonunu, gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde katılımcı bir şekilde belirlemektir.

 

Belirlenen amaç doğrultusunda Şûra komisyonları şu şekilde oluşturuldu:

 

•          Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım;

•          Kentsel Dönüşüm;

•          Şehirleşme, Göç ve Uyum

•          Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü

Şehircilik Şûrası'na kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör mensupları katılacak. Şûramız tüm katılımcıların dengeli temsili ile gerçekleştirilecek.

Şehircilik Şûrası kapsamında, Bakanlık görev alanına giren konulara ilişkin olarak durum tespiti yapılacak, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirilecek, uygulamadan kaynaklanan sorunlar belirlenecek ve buna ilişkin çözüm önerileri sunmak üzere çalışmalar yapılacak.

Şehircilik Şûrası'nda alınacak kararlar ve yayımlanacak Şûra Sonuç Bildirgesi'nde yer alan hususlar; başta Bakanlığımız olmak üzere şehircilik konularında çalışan tüm kurum ve kuruluşlar ile meslek alanındaki tüm uzmanlar için önemli bir başvuru kaynağı olacak.

Bakanlığımızca ön hazırlıkları tamamlanarak Ocak ayında açılış toplantısı yapılması planlanan Şehircilik Şûrası kapsamında oluşturulan komisyonlar Mart ayma kadar çalışmalarına devam edecek ve ardından Genel Kurul toplantıları ile çalışmalarını sonlandıracak.

"Şehircilikte Yeni Vizyon" teması ile gerçekleştirilecek Şehircilik Şûrası'nın, medeniyetimiz ve şehirlerimiz adına hayırlı olmasını diliyoruz.