MAVİ BAYRAKTA HEDEF DÜNYA BİRİNCİLİĞİ
29 Haziran 2017

Deniz çevresinin korunması ve deniz suyu kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yerel yönetimler tarafından birçok çalışma ve proje gerçekleştirildi.

Bunların başında, Bakanlık tarafından maddi ve teknik anlamda desteklenen ve yerel yo¨netimlerce yapılan atıksu arıtma tesisi yatırımları, liman ve digˆer kıyı tesislerine c¸evre mevzuatı kapsamında yaptırılan atık alım tesisleri, Avrupa Birliği'nin 2006/7/EC sayılı Yüzme Suyu Direktifi'ne uyum kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile yürütülen Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Projesi ile bu projelerle belirlenen kirlilik kaynaklarına yo¨nelik yapılan denetimler yer alıyor.

Yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler kapsamında, Türkiye'deki bin 227 plajın yüzde 98'inin yüzme suyu kalitesi açısından "yüzmeye uygun" durumda olduğu belirlendi.

Bu plajların yüzde 82'sinin "mükemmel kalitede" olduğu tespit edilirken, plajların yüzde 2'sinin ise "yüzmeye uygun nitelikte olmadığı" sonucuna ulaşıldı.

Bakanlıkça uluslararası alanda 49 ülkede uygulanan plaj ve marinalarda yu¨ksek standartlar olus¸turmayı amaçlayan "Mavi bayrak" uygulaması da plaj temizliği konusunda gösterge haline geldi.

Kıyıların korunması ve c¸evre bilincinin gelis¸tirilmesinde önemli yeri bulunan Mavi Bayrak Programı, c¸evre o¨du¨lu¨ niteliği ve uluslararası standart o¨zelligˆi tas¸ıması ve uygulama alanının kıyılar olması nedeniyle de turizm sekto¨ru¨ ac¸ısından ayrı bir önem taşıyor.

- Mavi Bayrak'ta Hedef, 2023'te Dünya Birinciliği-

Bakanlığın çevresel altyapı yatırımları sayesinde ise mavi bayraklı plaj sayısı, 1994'den bugüne istikrarlı bir şekilde her yıl artış gösteriyor.

Buna göre, 1994'de 6 olan mavi bayraklı plaj sayısı 2016'da 444'e ulaştı. Bu yıl itibarıyla ise mavi bayraklı plaj sayısı 454'ü buldu.

Bakanlıkça, yapılan çalışmalar ve alt yapı yatırımları ile mavi bayrak sayısının daha da artırılarak 2023 yılında dünya birinciliği hedefleniyor.

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yüzme suyu kalitesinin korunması, daha etkin bir şekilde yönetiminin sağlanması, AB direktifine gerekli uyumun sağlanması ve bunlara bağlı olarak mavi bayrak sayısının daha da artırılması amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.