Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Yayımlandı
04 Şubat 2016

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Yönetmeliği'nin hazırlanmasında katkı sağlayan akademisyen, STK ve sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Bakan Sarı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan “Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapımı Esaslarına Dair Yönetmelik” ile çelik yapıların uygulanmasını Dünya standartları seviyesine taşıdıklarını vurguladı.

Yönetmeliğin, çelik yapıların projelendirme, tasarım ve uygulanması konusunda mevzuattaki eksiklikleri tek tek giderdiğini belirten Bakan Sarı, “Bu Yönetmelik, standartları yeniliyor ve bu standartları oluştururken öncelikle vatandaşın can güvenliğini düşünerek firmalara belli kurallar getiriyor.” dedi.

Türkiye’nin 13 yılda her alanda yakaladığı yükselişinin gözler önünde olduğunu söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı, AK Parti hükümetleri; her alanda çok büyük azim ve kararlılık sergiledi. Yeni Türkiye yolunda, 2023 hedeflerimiz için çalışıyor ve bugünden 2053 ve 2071’i planlıyoruz.” diye konuştu.

Hedeflere ilerlemenin lokomotif sektörlerinden birinin inşaat sektörü olduğunu vurgulayan Bakan Fatma Güldemet Sarı, Türkiye’nin bu alanda yaşanan büyümeyle dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdiğini kaydetti.

İnşaat sektöründe ardı ardına atılan büyük adımlara dikkat çeken Bakan Sarı, konuşmasına şöyle devam etti:

“Konutta, dini sportif kamusal ve sanayi yapılarında yani sektörün tüm alanlarında estetik ve özellikli mimari projeler öne çıkmaktadır. İnşaya dair bu adımların yanında, çelik yapıların inşaat sektörü içerisindeki payı da hızla artış göstermektedir. Bu artış; malzeme standartlarında ve kaliteli uygulama alanında birçok yeniliğin de ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Gelişen ve yenilenen dünyada, inşaat sektörü de kendini yenilemek mecburiyetindedir. Bugün sadece metropol diye tanımladığımız kentlerde değil, Anadolu’nun pek çok kentinde yer alan yüksek binalar ve çelik yapılar bu yönetmeliğe ihtiyaç duyulmasında önemli bir etkenidir.”

36 yıldır ilk defa çelik yapılar konusunda sektörün, Dünya standartlarında bir yönetmeliğe kavuştuğunu aktaran Bakan Fatma Güldemet Sarı, “Bu çalışmalar sadece bakanlığımız tarafından yürütülmemiştir. Konunun uzmanları tarafından sunulan tebliğler, sektör paydaşları ve akademisyenlerimizin görüş ve önerileri, bu yönetmeliğin hazırlanmasında bizlere yol göstermiştir.” dedi.

1 Eylül 2016’da yürürlüğe girecek yönetmelikle 3 hedef belirlediklerini kaydeden Çevre ve Şehircilik Bakanı, şunları kaydetti:

“Bunlardan ilki; Kompozit yapı elemanlarının ve yapı sistemlerinin yeterli güvenlikte tasarlanması, İkincisi; ülkemizdeki mühendislik bilgi birikimi göz ardı edilmeden, ortak bir tasarım yaklaşımının kullanılması ve kontrol edilebilir hale gelmesi, Üçüncü ve son olarak da; proje ve müşavirlik firmalarımızın ve çelik sektörümüzün uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün arttırılması.”

Bakan Sarı, konuşmasının sonunda teknik bilgi ve birikimleri doğrultusunda desteklerini esirgemeyen ve katkı sağlayan; İstanbul Teknik Üniversitesi ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ne, akademisyenlere,  sivil toplum kuruluşlarına, sektör temsilcilerine, ve basın mensuplarına,  bakanlığının adına şükranlarını sundu.