Bakan Sarı "AB Gayri Resmi Ulaştırma ve Çevre Bakanları Konseyi" Toplantısına Katıldı
11 Nisan 2016

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen “Avrupa Birliği (AB) Gayri Resmi Ulaştırma ve Çevre Bakanları Konseyi” toplantısına katıldı.

Konsey’in “Yeşil Hareketlilik” başlıklı oturumunda bir konuşma yapan Bakan Sarı, iklim değişikliğinin insanoğlunun karşı karşıya kaldığı en önemli problemlerden biri olduğuna işaret ederek, küresel düzeyde acil önlemlerin alınması ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. 

“2030 yılı yol haritamızı belirledik”

Bakan Sarı, AB adayı olarak Türkiye’nin iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonunu “iklim değişikliğiyle mücadeleye özel şartları çerçevesinde aktif katılım sağlayan ve yüksek yaşam kalitesiyle refahı tüm vatandaşlarına düşük karbon yoğunluğu ile sunabilen bir ülke olmak” olarak tanımladı.

Türkiye olarak küresel iklim değişikliği ile mücadelede 2030 yılı yol haritasını belirlediklerine dikkat çeken Bakan Sarı, “Hızla gelişen bir ekonomi olarak sera gazı emisyonlarını tüm sektörlerde 2030 yılında yüzde 21’e kadar artıştan azaltmayı hedefliyoruz.  Böylelikle küresel ölçekte 2oC hedefine ulaşmak için düşük karbonlu kalkınma yolunda önemli bir adım atmış olacağız” diye konuştu.

Türkiye’nin ulaştırmadan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması amacıyla programlar yürüttüğüne ve önemli yatırımlar yaptığına dikkat çeken Bakan Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunlardan en önemlileri, Asya kıtası ile Avrupa kıtasını raylı sistemle birbirine bağlayan ve İstanbul Boğazı’nın altından geçen MARMARAY, hızlı ve konvansiyonel tren hatları yatırımları, Yeşil Liman ve Yeşil Havalimanı uygulamaları ile şehir içi ulaşımda toplu taşımanın yaygınlaştırılması ve raylı sistemlerinin inşasıdır. Bununla birlikte, ülkemiz tarafından geliştirilen yerli elektrikli otomobillerin, 2019 yılına dek seri üretimine geçirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, elektrikli araçların yaygınlaştırılması, bisiklet ve yaya yollarını cazip kılacak düzenlemelerin yapılması, toplu taşımanın yaygınlaştırılması, düşük emisyonlu ve tasarruflu yakıt tüketimi olan araçların teşvik edilmesinin kullanımının sağlanması hedeflerimiz arasında yer almaktadır.”

“Bisiklet gibi çevre dostu araçların kullanımı yaygınlaştırılacak”

Bakan Sarı, ulaşım sektörlerinde iklim duyarlı çözümler ortaya koyabilmek amacıyla “Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi Belgesi (2011-2023)” ün Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi belgesi ile ilişkilendirilerek hazırlandığını belirtti.

Bu kapsamda, ulaştırma sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyon miktarını azaltmaya yönelik olarak politikaların belirlendiğine işaret eden Bakan Sarı, şunları söyledi:

“Yük ve yolcu taşımacılığında karayollarının payının azaltılarak, demiryolu ve denizyolunun paylarının artırılması ile modlar arası dengenin sağlanması amaçlanmaktadır. Kent içi ulaşımda, bireysel araç kullanımından kaynaklı emisyon artış hızının sınırlandırılarak, kentlerde sürdürülebilir ulaşım planlama yaklaşımının uygulanması sağlanacaktır. Şehirlerde bisiklet gibi çevre dostu ulaşım araçlarının kullanımının yaygınlaştırılmasına ve yaya ulaşımına imkân veren düzenlemeler özendirilecektir” dedi.